Tentoonstelling onderzoek studenten IHS

Meer groen, een open luchtcinema, strengere regels voor huisjesmelkers en een voetgangersbrug naar de Maashaven. Dat zijn enkele van de acties die Braziliaanse studenten van het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorstellen om de Tarwewijk te verbeteren. De studenten hebben onderzoek gedaan in deze wijk. De resultaten hebben ze gepresenteerd op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2015 in het paviljoen …aan het Water in Rotterdam-Zuid. 

De Tarwewijk staat bekend als een van de kwetsbaarste buurten van Rotterdam. De wijk wordt onder andere gekenmerkt door een slecht imago, gebrek aan sociale cohesie door de demografische en culturele diversiteit, slechte huisvesting, een complexe structuur van woningbezit en een
hoge werkloosheid.

In februari en maart van dit jaar hebben Braziliaanse studenten van het Sustainable Urbanism- programma van het IHS, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Atelier Tarwewijk en Charlois aan het Water, gedurende vijf weken onderzoek gedaan. Het ging om de beschikbare faciliteiten en sociale programma’s, educatie en werkgelegenheid, publieke ruimte, gezondheid, sport en welzijn, huisvesting en de integrale planning in de Tarwewijk. Hiervoor namen ze interviews af en deden ze observaties in de wijk.

Openluchtbioscoop
Tijdens de projecttentoonstelling op 8 en 9 mei presenteerden de studenten een plan met concrete acties, met als doel de aantrekkelijkheid van de Tarwewijk te verbeteren.

IHS expo

Op het gebied van huisvesting willen ze strengere regels voor ‘onethische’ huisjesmelkers en prikkels richting pandeigenaren om de huizen die ze verhuren op te knappen. Daarnaast moet de Tarwewijk flink worden vergroend en energie-efficiënter worden, zo stellen de studenten, bijvoorbeeld door groene daken en kassen bovenop huizen. Daarnaast moet het gebied onder de metrolijn worden getransformeerd tot een parkachtige omgeving waar het goed toeven is, ook door de inzet van lokale kunstenaars. Verder dient er een voetgangersbrug gebouwd te worden van de Tarwewijk naar de waterkant van de Maashaven, gefinancierd door middel van crowdfunding, en zou er een openluchtbioscoop moeten komen.

Om de integratie te bevorderen stellen de studenten ook voor om bewoners gemeenschappelijke tuinen op te laten zetten. Als het gaat om onderwijs moeten leraren werk in bijvoorbeeld de haven of ziekenhuizen aantrekkelijker maken voor scholieren. Bovendien moeten bewoners beter worden betrokken bij besluitvorming, zoals de vraag wat te doen met een leeg pand. Tenslotte dient de communicatie verbeterd te worden om bewoners meer te betrekken bij sociale programma’s, evenementen en initiatieven in de Tarwewijk.

20150508_152245

De Braziliaanse studenten kunnen hier studeren en onderzoek doen door het Braziliaanse Science without Borders (SwB)-programma. Dit is opgezet en gefinancierd door de Braziliaanse overheid. Het beurzenprogramma biedt Braziliaanse topstudenten de mogelijkheid om aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling te studeren of onderzoek te doen. Het gaat hierbij om beurzen op drie niveaus: bachelor, PhD en postdoc.

Locatie: paviljoen …aan het Water, Brielselaan 157, Rotterdam