Stedenbouwsymposium De Energieke Stad

Op 13 mei was in Rotterdam, in het Zomerhofkwartier, het stedenbouwsymposium De Energieke Stad. Het Stimuleringsfonds organiseerde thematische sessies en excursies om meer inzicht te krijgen in de veranderende (ontwerp)praktijk.

Centraal stonden concrete voorbeelden van met name onderzoekers en ontwerpers over onder andere de nieuwe rollen en behoeften van architecten, vernieuwd instrumentarium en hernieuwd opdrachtgeverschap in de stedenbouw. Tijdens deze kleinschalige sessies was ruimte om ervaringen uit te wisselen, te reflecteren en te discussiëren over de toekomst van de veranderende praktijk en de ruimtelijke agenda. Op basis van de verkregen inzichten op deze dag concludeert het Stimuleringsfonds dat er behoefte is om experimenten te laten plaatsvinden, kennis hierover uit te wisselen en daarbij diverse doelgroepen en partijen bij te betrekken. Het fonds kan hierin een rol spelen binnen het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap (i.o.v. de Ministeries van OCW en IeM), dat momenteel in ontwikkeling is.  Charlois aan het Water was een van de sprekers op het symposium “De Energieke Stad”.

Stedenbouwsympsoium_De_Energieke_Stad_Sessie.jpg