Stadslab Maashaven geselecteerd

Stadslab Maashaven is één van de geselecteerde stadslabs voor ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds. Samen met initiatiefnemers en beleidsmakers zet zich Charlois aan het Water in voor een inclusieve stad.

Uit het juryrapport: “De geselecteerde labs richten zich op actuele opgaven rondom een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, herprogrammering van leegstaande binnenstedelijke gebieden en inpassingsvraagstukken rondom binnenstedelijke verdichting, maar ook op inclusieve planontwikkeling, sociale innovatie in relatie tot huisvestingsopgaven en gebiedsontwikkeling met behoud van kernwaarden. De voorstellen beschikken over aantoonbaar lokaal draagvlak, gaan interessante samenwerkingen aan en betrekken relevante expertises. Ontwerp vervult daarbij vaak een intermediaire, verbindende rol.”

Lees hier het hele artikel.