Lesprogramma DykeBiking

Op vrijdag 2 december organiseert Charlois aan het Water een fietsexcursie voor 50 basisschoolleerlingen van OBS de Globe over de dijken op Zuid. Op de BMX-fiets gaan de kinderen een mooie route afleggen die hun iets vertelt over waterbeheer en waterkeringen. De excursie, samengesteld door G-Routes, is een feestelijke afsluiting van het educatief en sportief lesprogramma ‘DykeBiking’, waarin kinderen kennis maken met de dijken op Rotterdam-Zuid en het belang van een goede waterhuishouding. 

Om 13.00 uur vindt de start plaats op de hoek Brielselaan/Wolphaertsbocht. Een lange stoet van kleurrijke BMX-fietsen zal dan over de dijken van Charlois trekken! Tijdens de excursie zal dijkgraaf Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta bij het gemaal Korperweg een toelichting geven.

Lesprogramma ‘DykeBiking’

Charlois aan het Water heeft in samenwerking met de BMX-Fietsschool een lesprogramma ontwikkeld om basisschool kinderen op Zuid kennis te laten maken met waterbeheer en dijken. De kinderen krijgen les over dijken door ze zelf te bouwen in de klas en door op ze te fietsen in hun eigen buurt.

In verschillende groepjes bouwen de kinderen dorpen en polders door nieuw land in te dijken. Met een peilstok bij de hand kunnen ze zelf controleren of de dijken wel hoog en sterk genoeg zijn voor de stijgende waterspiegel.

Buiten krijgen de kinderen fietslessen op de BMX. Fietsvaardigheid en verkeersregels worden afgewisseld en samen met de instructeurs gaan ze op de BMX de dijk trotseren. Het dijklichaam geeft een extra dimensie aan de fietslessen.

Achtergrond

Water speelt een belangrijke rol in onze verstedelijkte deltametropool. Nederland is wereldberoemd om zijn waterwerken. De strijd tegen water en voldoende schoon water zijn de grootste uitdagingen waarmee de wereld de komende eeuw te maken krijgt. Veel deskundigen beweren dat water ‘de grootste crisis van de wereld is’. Onze eerste Nederlandse internationale watergezant Henk Ovink pleitte laatst voor een verplicht schoolvak over Water. Zo belangrijk is het volgens hem. Zie https://versbeton.nl/2016/11/henk-ovink-elke-nederlander-zou-water-als-schoolvak-moeten-krijgen/

Meer bewustzijn over water en dijken in de Hollandse Delta is een van de lesdoelen van het lesprogramma. De creatieve aanpak stimuleert de fantasie van kinderen en door de dijken samen te bouwen ontstaat een gezamenlijk eindproduct en leren de kinderen samenwerken.

Door de buitenactiviteit aan de dijk kunnen ze hun fietsvaardigheid verbeteren, krijgen ze lessen in verkeerstheorie en verkeersveiligheid, en leren ze hun leefomgeving beter kennen. Uit ervaring blijkt dat veel kinderen op Zuid weinig fietsen, omdat ze dit nooit geleerd hebben. De BMX-sport wordt ingezet bij de lessen, omdat de BMX-fiets aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren: deze is leuk, urban en kleurrijk.

Collage DykeBiking_CAW