2 Juli Publiek Debat

KOM OP 2 JULI NAAR HET PUBLIEKE DEBAT EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN CHARLOIS AAN HET WATER!

Er is reuring aan de Maashavenkade in Charlois.Havenactiviteiten trekken weg; er komen nieuwe ondernemers, initiatieven en een pretpark voor terug.Wat betekent dat voor de identiteit van de wijk? Hoe kan Charlois weer haar plek aan het water vinden?
De veranderende rol van de overheid en de crisis maken de noodzaak tot actie alleen maar groter. Daarom maken wij – Vitibuck Architects, het Rotterdams Wijktheater en G-Routes – de kansen en mogelijkheden van het gebied zichtbaar in een stedelijk experiment. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en beleidsmakers. Want deze situatie vraagt niet alleen om een nieuwe vorm van stedenbouw, maar ook om nieuwe vormen van ‘eigenaarschap’.
Tijdens het debat ontvangt wethouder Karakus (verantwoordelijk voor Rotterdam-Zuid) een lijst met actiepunten voor het gebied, die we ter plekke willen aanvullen met uw gouden idee voor de Maashavenkades!

DATUM: DINSDAG 2 JULI
TIJD: 19.30U – 21.30U
INLOOP VANAF 19U

LOCATIE: Aerospace Bosman Loodsen
Maashaven Zuidzijde 48
3081 AE Rotterdam

RESERVEREN AANBEVOLEN VIA: info@charloisaanhetwater.nl

MEER OVER HET ONDERZOEK?